Particulier

Home / Particulier

Energielabel Particuliere woningeigenaar

Heden en verleden:

In 1997 werd in Kyoto een energieakkoord gesloten waarin de afspraak is vastgelegd om de uitstoot van CO2 te reduceren.

In 2002 werd deze afspraak door Europa omgezet naar een Europese richtlijn waaraan alle lidstaten zich conformeerden en waarin onder meer de invoering van een ‘Energiebesparingscertificaat’ is afgesproken.

Het ‘energiebesparingscertificaat’ of ook wel ‘energielabel’ genoemd moet door de verkopende partij worden overlegd bij de notaris als de woning wordt verkocht.

Maar ook de particulier die zijn woning verhuurt moet net als in de sociale huursector een ‘energielabel’ overhandigen aan de nieuwe huurder van zijn woning.

De ‘Inspectie Leefomgeving en Transport’ controleert hierop en bij het ontbreken ervan krijgt men onder dreiging van een dwangsom alsnog de kans om voor een ‘energielabel’ te zorgen. Bij hardnekkige weigering kan er een boete van € 405,- worden opgelegd die echter de verkoper of woningeigenaar niet ontslaat van de verplichting om voor een energielabel te zorgen.

 

Voor het verkrijgen van een energielabel zijn er 2 routes beschikbaar t.w.

 

Route 1:

Omzetten indicatief naar definitief energielabel

Vanaf het 1ste kwartaal 2015 krijgen alle huiseigenaren die nog niet over een energielabel beschikken automatisch een brief van het ministerie thuisgestuurd met het “indicatief energielabel” gebaseerd op het bouwjaar van het pand zoals dat o.a. bekend is bij het kadaster.

Bij verkoop of verhuur van de woning kan het indicatief energielabel, door de verkoper en/of woningeigenaar, op basis van aangeleverde bewijzen van verbetering zoals kopie facturen en/of foto’s, worden omgezet naar een definitief energielabel.

Daarvoor dient de huidige woningeigenaar of verkoper in te loggen op de website www.energielabelvoorwoningen.nl met zijn of haar DigiD, de gegevens te up-loaden en een ‘Erkend Deskundige Energielabel Woningen’ te selecteren.

Uiteraard staat Energielabelzuidlimburg.nl in de lijst van “Erkende Deskundige Energielabel Woningen”  en is de integriteitsverklaring ondertekend van het Ministerie. Ook beschikt Energielabelzuidlimburg.nl over een eHerkenning niveau 2.

Indien noodzakelijk zal de Erkend Deskundige aanvullende bewijs verlangen van zijn opdrachtgever dan wel contact opnemen voor een toelichting op de documenten en/of foto’s.

De Erkend Deskundige zal de aangeleverde bewijzen controleren en het RVO informeren over de correctheid hiervan.

Hierop zal het RVO het energielabel registreren en per e-mail of post toesturen aan de verkoper.

Woningen vanaf bouwjaar 2006 krijgen automatisch een A-label.

Het gehele proces verloopt digitaal waarbij de Erkend Deskundige dus op afstand controleert en beoordeeld en dus niet fysiek het pand bezoekt.

Controle op fraude gebeurd door het ministerie en is geen taak van de  ‘Erkend Deskundige’.

 

Indien de opdrachtgever zich binnen het werkgebied van Energielabelzuidlimburg.nl bevindt dan kan Energielabelzuidlimburg.nl zorgen voor bewijs in de vorm van foto’s voorzien van datum, tijdstip en GPS coördinaten.

Op deze manier wordt onomstotelijk aangetoond dat de bewuste opnamen van de betreffende woning zijn en niet van een andere locatie.

 

In geval van o.a. een erfenis of het ontbreken van een computer kan de procedure ook schriftelijk worden gedaan door de woning eigenaar, Executeur Testamentair of Makelaar.

 

Route 2:

Omzetten indicatief naar definitief energielabel n.a.v. Maatwerkadvies

Om de te kunnen voldoen aan de Europese afspraken, de woningmarkt tegemoet te komen en om ‘Duurzaamheid’ en ‘Energiebesparing’ tussen de oren te krijgen heeft de overheid route 1 in het leven geroepen.

Hiermee wordt echter niet voldaan aan de behoefte van [nieuwe] woningeigenaren om maatregelen inzichtelijk te maken die hun woning ‘Duurzamer’ maken en de effecten die dit heeft op hun portemonnee.

 

Energielabelzuidlimburg.nl kan als KIWA & KOMO gecertificeerd bedrijf op locatie de woning ‘opnemen’ en de gegevens verwerken in een software programma waarna op basis van simulatie de gewenste maatregelen worden ingevoerd en doorgerekend.

Dit vormt de basis voor het ‘Maatwerkadvies’ waarin o.a. ook zaken aan de orde komen als;

  • meest effectieve maatregel(en)
  • terugverdientijd per maatregel of groep van maatregelen
  • subsidie en/of financieringsmogelijkheden.
  • Foto’s van de installaties en van de woning zelf worden voorzien van datum, tijdstip en GPS coördinaten.

 

Om de noodzaak van maatregelen visueel inzichtelijk te maken voor de woningeigenaar maakt Energielabelzuidlimburg.nl gebruik van een eigen Thermografische camera [Flir b60]

Hierdoor kan exact worden aangetoond waar de warmte lekken van de woning zitten *.

 

De opgenomen gegevens worden vastgelegd in de database van Energielabelzuidlimburg.nl waardoor ook op een later tijdstip in de levenscyclus van het pand, duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden doorgerekend op hun effectiviteit.

 

* E.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden

Neem contact op

Heeft u een vraag? Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.