Woningstichting & Institutionele belegger

Home / Woningstichting & Institutionele belegger

Woningcorporaties en professionele woningverhuurders

Energielabels zijn inmiddels niet meer weg te denken in organisaties als woningcorporaties en professionele woningverhuurders en hebben een prominente rol bij o.a. het bepalen van de huurprijs van het vastgoed, het strategisch voorraadbeleid en niet geheel onbelangrijk bij de aanvraag van subsidie zoals op dit moment bijvoorbeeld “Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector” kortweg STEP-subsidie genoemd.

Als onafhankelijk en Limburgs KIWA & KOMO gecertificeerd bedrijf met een bouwkundige achtergrond, EPA-W gecertificeerd en RVO.nl Erkend Deskundige Energielabels Woningen kunnen wij organisaties ondersteunen bij o.a.:
Het bepalen van de energielabels van het woningbestand.
Het doorvoeren van mutaties m.b.t. Energie Besparingsmaatregelen [EBM-maatregelen] in het energielabelbestand.
Het afmelden van Energielabels bij RVO.nl
Het maken van Maatwerkadviezen van EBM-maatregelen zowel complexmatig als voor individuele woningen.
Het beheer van de Energielabel database, eventueel in de eigen software omgeving en/of op kantoor van de opdrachtgever.
Het ondersteunen bij het maken van plannen t.a.v. het Strategisch Voorraadbeleid.
Het ondersteunen bij het maken plannen t.a.v. van Méér Jaren OnderhoudsPlanning [MJOP].
Vastleggen Woning- en Installatiebestand d.m.v. digitale GPS fotografie [Canon].
Warmtelekken of vochtproblematiek visueel inzichtelijk maken d.m.v. Thermografie [Flir b60].

Energielabelzuidlimburg.nl heeft inmiddels méér dan 5 jaar ervaring op het gebied van energielabeling en heeft duizenden afgemelde energielabels op haar naam in de regio Zuid-Limburg.
Energielabelzuidlimburg.nl heeft ruime ervaring in het werken met de Vabi Assets Energie software voor woningcorporaties en professionele woningverhuurders en Vabi Stand Alone software voor o.a. de particulier.
Energielabelzuidlimburg.nl kan zelf via EP-online energielabels afmelden bij RVO.

Naast de eigen interne kwaliteitsbewaking zorgt KIWA als onafhankelijke CI voor de externe controle conform de BRL 9500 – 00, 01 en 02.

Zoekt u een betrouwbare, regionale en onafhankelijk partner met een hoog kwaliteitsniveau en ruime ervaring dan is energielabelzuidlimburg.nl het aangewezen adres om u te ondersteunen.

Energielabeling vanaf 1 januari 2015
De wijziging van de wet- en regelgeving van energielabeling per 1 januari 2015 roept veel vragen op bij corporaties en professionele woningverhuurders. Wij zetten de belangrijkste aandachtspunten over het Nader Voorschrift even op een rijtje.
Algemeen
Vanaf 1 januari 2015 is het volgende verandert:
In Nederland zijn twee bepalingsmethoden voor de energieprestatie van bestaande woningen: een vereenvoudigd/definitief label en een uitgebreide methode t.w. het ‘Nader Voorschrift’.
Deze vervangen de oude labelmethode van vóór 1 januari 2015.
Gedetailleerde informatie over de methodiek van het ‘Nader Voorschrift’ kan opgezocht worden op www.Elabel.info of www.RVO.nl

De impact van het ‘Nader Voorschrift’ op de WWS punten:
Het verschil tussen de nieuwe en de oude maximale huur wordt bepaald aan de hand van verschillende tabellen.
Is er een geldig energielabel van vóór 2015, dan wordt de huidige WWS tabel gebruikt op basis van het energielabel.
Is er een EI van na 1 januari 2015, dan wordt de nieuwe WWS tabel gebruikt.
Is er geen definitief label dan wordt de WWS tabel gebruikt op basis van het bouwjaar. Tabellen zijn te vinden in een artikel van de woonbond: Energielabel van letters naar cijfers.

Het ‘Nader Voorschrift’ heeft consequenties voor de koppeling met primaire systemen:
De koppeling met primaire systemen dient geüpdatet te worden.
De leverancier van de primair software zou op de hoogte moeten zijn van de wijzigingen. Neem hierover dus contact op met de leverancier van het primaire systeem.

Conversie
Bestaande energielabels zijn 10 jaar geldig na de datum van afmelden.
Op basis van deze geldige energielabels worden ook de WWS punten berekend.
Bestaande data (woning invoer) worden door middel van een conversietool geconverteerd naar  het ‘Nader Voorschrift’.

In de meeste gevallen zal een deel van de conversie automatisch plaatsvinden en een deel zal semi-automatisch moeten gebeuren.
Er dienen fundamentele beslissingen genomen te worden voor aanvullende data invoer.
Indien er gekozen is om de conversies niet volledig uit te voeren zal er geen of een onjuiste EI getoond worden..

Oude en nieuwe EI’s kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat deze met verschillende methodieken zijn berekend.

Afmelden en opnemen
Vanaf 1 januari kunnen dus woningen alleen nog worden afmelden met de laatste software versie.
Door de invoering van het ‘Nader Voorschrift’ is het noodzakelijk dat de software wordt ge-update.

Meer informatie kan gevonden worden op de site van RVO.

Woningen hoeven niet opnieuw bezocht te worden.
Pas wanneer de planning is om de woning opnieuw af te melden dient de woning opnieuw bezocht te worden om de aanvullende data voor het ‘Nader Voorschrift’ op te nemen.

Het Nader Voorschrift vraagt extra invoervelden ten opzichte van de huidige methodiek.
Er zullen dus additionele gegevens moeten worden ingevoerd om de nieuwe EI te kunnen berekenen.

Subsidies
Het Nader Voorschrift heeft ook gevolgen voor corporaties die een aanvraag indienden voor de STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector [STEP-subsidie bij minimaal drie labelstappen].
De overgang naar de Energie-index dreigde voor veel corporaties en professionele woningverhuurders problemen op te leveren echter heeft men gekozen voor een overgangsregeling die inmiddels van kracht is.
Lees hier meer over de overgangsperiode voor de STEPsubsidie.

Definitief label
Wanneer bij RVO.nl een woning wordt afmeld conform het Nader Voorschrift, zal RVO.nl ook een definitief label berekenen.
Het definitieve label kan gebruikt worden voor de communicatie naar de huurder.
RVO.nl zal het definitieve label beschikbaar stellen.
Lees meer over het Definitief energielabel op RVO.nl.

Neem contact op

Heeft u een vraag? Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.